Prelucrarea datelor cu caracter personal

Informațiile despre prelucrarea datelor cu caracter personal

 

1. Datele de identificare ale operatorului și ale persoanei responsabile

 

Opeatorul cu datele cu caracter personal este societatea Ekopyro s.r.o. cu sediul Pittsburgská 1673/21, 01001 Žilina, Republica Slovacă, NID: 47586133, înregistrată în Registrul Comerțului al Judecătoriei Žilina, secția S.r.l., nr. 61458/L și totodată /sau societatea Ekopyro CZ s.r.o., cu sediul Jaurisova 515/4, 14000 Praga 4 - Michle, NID 06463363, înregistrată în Registrul Comerțului a Judecătoriei orășenești în Praga, numărul dosarului C 282610 (în continuare doar „societatea Ekopiro“), care prelucrează datele cu caracter personal în condiții specificate mai jos.


Societatea Ekopiro la numit pe Matej Jurčišin ca reprezentantul responsabil, adresa de e-mail informatii@ekopiro.ro ,numărul de telefon +421904544708 (contact cu clienții, unde veți fi conectat spre persoana responsabilă).

 

2. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri individuale:

 

a.   Achiziționarea de bunuri prin intermediul magazinului on-line, livrarea de bunuri și tratarea reclamațiilor.

Societatea Ekopiro prelucrează (i) în scopuri cumpărării a mărfurilor prin intermediul magazinului on-line și a înmănârii a produselor următoarele date cu caracter personal a clientului: prenumele, numele, numărul de telefon,adresa de e-mail, adresa, datele despre marfa cumpărată și datele în legătură cu modul de plată pentru produsele ( numărul de cont, suma acontată, data de alocarea acontației în contul societății Ekopiro), (ii) cu scopul de a soluționa reclamații în afară a datelor pomenite in piunctul (i) și datele despre produsele reclamatetrecute de către client la aplicarea reclamației.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este (i) în cazul achiziționării de bunuri prin e-shop și livrarea bunurilor către client, articolul 6 alineatul 1 punct. (b) Normele privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, de abrogare a Directivei 95/46 /CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare „Regulamentul GDPR“) și (ii) pentru gestionarea reclamațiilor Articolul 6 alin. 1 punct. c) reglementările GDPR.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Ekopiro este (i) în cazul achiziționării de bunuri prin intermediul magazinului on-line, livrarea produselor către client, alte soluții de evenimente necesare pentru executarea contractului de vânzare a mărfurilor, (ii) în cazul soluționării reclamațiilor pentru îndeplinirea obligațiilor legale Ekopiro.

 Destinatarii a datelor cu caracter personal sun următoare persoane:

 •  Societatea de curierat sau de transport, care asigură livrarea bunurilor către client ca alt operator sau intermediar,

 • partenerii de serviciu, furnizorii, societățile de asigurare, reprezentarea juridică externă, alte autorități ale consumatorilor, companiile de transport în legătură cu gestionarea reclamațiilor și evenimentele de asigurare ca operatori sau intermediari,

 • consilierii financiari, consilierii fiscali și auditorii în calitate de operatori sau intermediari, dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligației legale a Ekopiro.

Datele personale sunt procesate în perioada de executare a contractului de cumpărare și în timpul perioadei de garanție pentru bunurile livrate.

 

b.    Vânzarea de bunuri în afara ofertei de magazinul on-line

Societatea Ecopyro procesează următoarele date personale ale clientului în scopul vânzării de bunuri în afara ofertelor magazinelor on-line: numele, prenumele și detaliile comenzii.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este articolul 6 alin. 1 punct. b)a reglementărilor GDPR. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către societatea Ekopiro este necesară la cererea clientului de a cumpăra bunuri care nu se află în oferta a magazinului on-line. Datele personale sunt prelucrate în timpul executării contractului pentru cumpărarea de bunuri și decurgerea perioadei de garanție pentru bunurile livrate.

 

c.     Comandă de mărfuri fără caracter obligatoriu

Societatea Ekopiro prelucreză în scopul satisfacerii mărfurilor cu caracter obligatoriu următoarele date personale ale clienților potențiali: numele, numărul de telefon, adresa de e-mail și detalii cu privire la comanda fără caracter obligatoriu.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este articolul 6 alin. 1 punct. b) din Reglementările GDPR. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Ekopiro este necesară la cererea unui potențial client pentru o comandă neobligatorie a mărfurilor.
 

 Destinatarii a datelor cu caracter personal sun următoare persoane de intermediere:

 •  Societatea de curierat sau de transport, care asigură livrarea bunurilor către client ca alt operator sau intermediar,

 • partenerii de serviciu, furnizorii, societățile de asigurare, reprezentarea juridică externă, alte autorități ale consumatorilor, companiile de transport în legătură cu gestionarea reclamațiilor și evenimentele de asigurare ca operatori sau intermediari,

 • consilierii financiari, consilierii fiscali și auditorii în calitate de operatori sau intermediari, dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligației legale a Ecopyro.

Datele personale sunt procesate în perioada din momentul depunerii a contractului de cumpărare fără caracter obligatoriusau pănă anularea comenzii fără caracter obligatoriu. 

 

e.   Comandarea bunurilor în numele clientului prin magazinul on-line la magazin de prezentare

Societatea Ecopyro procesează următoarele date personale ale clientului în scopul comandării de bunuri în magazinele de prezentare prin magazinul on-line: numele, prenumele și detaliile despre marfa comandată.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este articolul 6 alin. 1 punct. b) a reglementărilor GDPR. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către societatea Ekopiro este necesară lpentru realizarea contractului de cumpărare.

Destinatarii a datelor cu caracter personal sun următoare persoane de intermediere:

 •  Societatea de curierat sau de transport, care asigură livrarea bunurilor către client ca alt operator sau intermediar,

 • partenerii de serviciu, furnizorii, societățile de asigurare, reprezentarea juridică externă, alte autorități ale consumatorilor, companiile de transport în legătură cu gestionarea reclamațiilor și evenimentele de asigurare ca operatori sau intermediari,

 • consilierii financiari, consilierii fiscali și auditorii în calitate de operatori sau intermediari, dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligației legale a Ecopyro.

Datele personale sunt procesate în perioada până în momentul preluării a produselor de către client sau anulării anticipate a contractului de cumpărare a produselor.

 

f.    Registrarea și funcționarea magazinului on-line

Societatea Ekopiro prelucreză în scopul satisfacerii mărfurilor cu caracter obligatoriu următoarele date personale ale clienților potențiali: numele, numărul de telefon, adresa de e-mail și istoria cu privire la comanda.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este articolul 6 alin. 1 punct. b) din Reglementările GDPR. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Ekopiro este necesară pentru asigurarea registrării în magazinul on-line și mamazinul de prezentare.

Destinatarii a datelor cu caracter personal sun următoare persoane de intermediere:

Societatea Netix Solutions, s.r.l. cu sediul Jarmočná 48, 064 01 Stará Ľubovňa, NID: 43783627, înregistrată în Registrul Comerțului a Judecătoriei Prešov secția. Srl, nr.19299/P

Datele personale sunt procesate în perioada registrării în magazinul on-line.

 

g.     Furnizarea de asistență telefonică și prin e-mail clienților

Societatea Ekopiro prelucreză în scopul furnizării a asistenței telefonice și prin e-mail următoarele date personale ale clienților potențiali: numele,prenumele, numărul de telefon, adresa, adresa de e-mail și istoria cu privire la comanda și în cazul suportului telefonic și înregistrările convorbirilor telefonice din suportul telefonic.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este articolul 6 alin. 1 punct. b) din Reglementările GDPR și în legătura cu înregistrările convorbirilor telefonice articolul 6 alin 1 litera a) din reglementările GDPR. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Ekopiro este necesară pentru asigurarea suportului, unde în cazul îregistrării sonore este acordul și prelucrarea datelor cu caracter personal pe baya înregistrării sonore de bună voie.

 
Destinatarii a datelor cu caracter personal sun următoare persoane de intermediere:

 • societatea WEDOS Internet, s.a., cu sediul Masarykova 1230, 37341 Hluboká nad Vltavou, Republica Cehă, NID: 28115708, înregistrată în Judecătoria municipală din Česke Budejovice, numărul de dosar B 1886

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe timpul perioadei de garanție a produselor cumpărate,

 

i.    Rezolvarea reclamațiilor clienților

Societatea Ekopiro prelucreză în scopul satisfacerii mărfurilor cu caracter obligatoriu următoarele date personale ale clienților potențiali: numele, prenumele, datele trecute în reclamație și după modul în care a depus clientul reclamația și numărul de telefon, adresa de e-mail.
 
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este articolul 6 alin. 1 punct. b) din Reglementările GDPR. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Ekopiro este necesară pentru rezolvarea reclamației depuse de către client.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe timpul perioadei până nu ajunge la rezolvarea reclamației.

 

k.    Concursuri pe Facebook

Societatea Ekopiro prelucreză în scopul realizării concursurilor prin intermediul de Facebook următoarele date personale ale clienților potențiali: numele, prenumele, datele trecute în reclamație și după modul în care a depus clientul reclamația și numărul de telefon, adresa de e-mail și fotografia cu căștig.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este articolul 6 alin. 1 punct. b) din Reglementările GDPR. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Ekopiro este necesară pentru realizarea concursului în acord cu condițiile ei.

Destinatarul datelor cu caracter personal a persoanei căștigătoare și a fotografiei eventual și postării cu numele și prenumele este societatea Facebook Ireland Ltd., cu sediul la 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ca operator, unde această societate va prelucra aceste date personale în conformitate cu Politica de confidențialitate.(https://www.facebook.com/policy.php).

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în perioada de garanție pe marfa distribuită sau timpul necesar pentru evaluarea a concursului.

 

l.    Suportul oferit prin intermediul de Facebook

În cazul în care persoana în cauză decide să solicite ajutor prin intermediul Facebook, compania Ekopiro va prelucra datele cu caracter personal furnizate în profilul Facebook datele subiectului și datele pe care persoana în cauză în sine în timpul comunicării le oferă.

Scopul prelucrării acestor date cu caracter personal este de a furniza asistență la cererea clientului, iar baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este articolul 6 alin.1 punct. b) din Reglementările GDPR. Furnizarea de date cu caracter personal și prelucrarea acestora de către Ekopiro este necesară pentru a oferi asistență la cererea clientului.

Destinatarul datelor personale este societatea Facebook Ireland Ltd., cu sediul la 4 Grand Canal Square, Portul Grand Canal, Dublin 2, Irlanda, în calitate de operator, și va prelucra datele personale în conformitate cu politica sa de confidențialitate. (https://www.facebook.com/policy.php).

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în perioada de garanție pe marfa distribuită sau timpul necesar pentru oferirea suportului cerut de către client.

 

m.     Aplicarea revendicărilor de către societatea Ekopiro

Societatea Ekopiro prelucrează pentru aplicarea revendicărilor societății Ekopiro următoarele informații: informațiile menționate în contractele cu clienții și furnizorii, informațiile menționate în reclamații, datele necesare de aplicare a reclamației împotriva societății Ekopiro, datele conținute în înregistrările de furt, date din contabilitatea și alte date necesare pentru posibila exercitare a pretențiilor sau apărarea intereselor lui Ekopiro.

Scopul prelucrării acestor date cu caracter personal este interesul legitim al operatorului, iar temeiul juridic al prelucrării este articolul 6 alin. 1 punct. f) din Reglementările GDPR. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Ekopiro este necesară pentru interesele legitime alesocietății Ekopiro. Obiectivul legitim al societății Ecopyro îl reprezintă protejarea bunurilor sale, precum și protecția împotriva creanțelor nejustificate împotriva societății Ekopiro.

Destinatarul datelor cu caracter personal sunt următoarele persoane:

 • instanțele judecătorești, autoritățile publice, avocații, consilierii fiscali și alți consilieri profesioniști ca operatori.

Datele personale sunt prelucrate în cursul litigiului și în timpul perioadei de prescripție în cursul căreia se poate aplica revendicarea împotriva societății Ekopiro sau compania își poate revendica propriile pretenții.

 

n.     Îndeplinirea obligațiilor legale ale Ekopiro

Societatea Ecopyro procesează datele personale descrise în litera (a) și (m) în scopul îndeplinirii obligațiilor legale ale societății Ekopiro.

Temeiul juridic al prelucrării este articolul 6 alin.1 punct. c) din Regulamentele GDPR (ex. Legea contabilității, Legea cu privire la taxa pe valoarea adăugată, Legea privind impozitul pe venit, Legea privind protecția consumatorilor, Legea cu privire la arhive și registraturi). Prelucrarea datelor cu caracter personal de către societatea Ekopiro este esențială pentru obligațiile legale ale Ecopyro.

Destinatarul datelor cu caracter personal sunt următoarele persoane:

 • instanțele judecătorești, autoritățile publice, avocații, consilierii fiscali și alți consilieri profesioniști ca operatori.

Datele cu caracter personal sunt preluctrate pe termenul necesar solicitat de legea aplicabilă.

 

3.   Drepturile persoanei în cauză

 

Persoana în cauză are dreptul de a iniția o procedură la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Slovace, în cazul în care consideră că aceasta este afectată în mod direct în dispozițiile privind drepturile lor Regulamentului GDPR sau legea aplicabilă.

Persoana în cauză are în legătură cu operatorul dreptul de a (i) necesita acces la date cu caracter personal, (ii) corectarea datelor cu caracter personal, (iii) ștergerea datelor cu caracter personal, (iv) pentru a reduce prelucrarea datelor cu caracter personal, (v) dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal și ( (vi) dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal. Aceste drepturi pot fi revendicate de persoana în cauză prin contactarea Ekopiro:

a) în scris, prin trimiterea unei scrisori la sediul social al societății cu numele și prenumele persoanei responsabile sub numele companiei,

b) pe cale electronică prin trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail de mai sus sau

c), prin telefon, la numărul dat mai sus

d)Legislație relevantă.

 

Legislația relevantă este, în special, regulamentul GDPR, legea aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal în forma sa efectivă și alte reglementări legale generale aplicabile

La București în data de 15.07.2018

Setări cookie